top of page

Send en melding 

Takk for innsendingen din!

ZHINE ønsker å bidra til gode og meningsfulle liv.

 
ta kontakt

Coaching og veiledning,
Foredrag eller
Workshop

Solid ytre og indre rammeverk + oppslutning om felles plattform skaper god kultur.

Robusthet, glede, samhold og mening skaper motivasjon, utvikling og innovasjon. 

Suksess og menneskelig fullbyrdelse kommer innenfra, og det er bare innsiden som gjelder i dette. Indre liv legger grunnlaget for det ytre livet. 

Målet er god mental og fysisk helse, positiv energi og utvikling, motivasjon, innsats, mening og vekst.

Et sprang for den enkelte. Et sprang for skolen og bedriften. Et sprang for samfunnet. 

Velkommen til positiv vekst og endring!

bottom of page