top of page

Acerca de

Planet og Moon

HISTORIEN BAK ZHINE

Tall

BAKGRUNN

TALL PSYKISKE LIDELSER

"Jamen, dette er jo veldig interessant!" utbrøt min venninne da jeg fortalte om konseptet bak ZHINE. "Jeg vil at dere skal komme til oss og snakke om dette til mine medarbeidere. Dette er ikke interessant og nyttig bare for lærere og elever. Dette er høyst aktuelt også for bedrifter".

Programmet for skole er ferdig utarbeidet, og ivaretar overordnet del i læreplanen.  Nyhetene om skole høsten 2023 forteller sitt om at det er på høy tid at vi gjør grunnleggende arbeid for å hjelpe alle elever til en trygg identitet, gode verdier og holdninger, god mental helse og mening og mål i tilværelsen. Skolen må oppfattes som meningsfull og relevant for elevene. Diskusjonen om skolens innhold bør komme på dagsorden. Mye er bra, men mye bør også være gjenstand for kritisk revurdering. Hva må til for å ruste elevene til et godt liv med mening og innsats for samfunnet de er en del av? ZHINE ivaretar dette i Program ZHINE Skole. 

 

Min venninne fikk meg på sporet til å tilpasse et konsept for bedrifter, og det programmet er også ferdig utarbeidet. Det ble et omfattende arbeid, med søk og undersøkelser, bøker og TED-talks, og inneholder suksessoppskriften til internasjonale selskapers vei til ekspansjon og vekst. Veksten i enhver bedrift starter med veksten i de ansatte, og nøkkelordet er kultur. En god og sterk og god kultur utvikler og tiltrekker seg de riktige menneskene. Programmet for bedrifter og selskaper inneholder nøklene som må til for å skape de beste arbeidsplasser og øknomisk vekst. Fokus er suksesskriteriene til noen av verdens raskest voksende bedrifter internasjonalt. Og mange av disse kriteriene er bakt inn i Program ZHINE Skole, og vil sikre en god utvikling i elevene, slik at de er rustet på beste måte for et godt og meningsfylt liv. Slik at lærerne, en yrkesgruppe som fortjener mye heder og ære, får fokusere på fag og utvikling i stedet for å bli utbrent av å dempe konflikter og dårlig atferd blant elevene. 

 

Fokus i bedrifter bør ikke bare handle om økonomimsk vekst. Vi må være oss bevisste at vi er en del av, og at vi bygger samfunn. Fokus må være på å legge til rette for at alle mennesker skal få leve gode og fullverdige liv. Til alle tider har innstillingen til stat og kommune vært å skape gode leveforhold for menneskene. Og likevel ser vi at det er så mye å gjøre. Kultur er nøkkelordet. Hvordan vi tenker og handler, og hva som er våre mål. Et viktig mål er glade, friske og produktive mennesker i glade samfunn. 

AI er på fremmarsj, og erstatter mange manuelle yrker. Dette skaper muligheter. Nye yrker vil vokse fram, der mye bra kan gjøres for å skape gode samfunn. Innovasjon må inn i skolen og i bedrifter. Langsiktige mål må ivareta menneskene på beste måte. 

 

"The strenght of a nation derives of the integrity of the home"

Confusius

"A Nation's culture resides in the Hearts and in the soul of its people"

Mahatma Gandhi

TALL PSYKISKE LIDELSER

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen og bidrar til betydelig helsetap. Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil statistisk sett rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en tredjedel i løpet av et år. Rundt en fjerdedel av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet. Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet, og alt i alt har kvinner mer psykiske lidelser enn menn (Rapport, Psykisk helse i Norge, FHI 2018).  De siste årene viser de årlige Ungdata-undersøkelsene utført av Oslo Met en økende trend der elever sliter med motivasjon og sin mentale helse, som angst, meningsløshet og depresjon. Bruken av smertestillende medikamenter er økende blant ungdom. Depresjon knyttes til tid brukt på sosiale medier, dataspill og kosthold samt  grad av fysisk aktivitet (Kleppang et al. BMC Public Health 2021). (Man kan undre seg over hvorfor det ikke er en mer klar og entydig politikk og konkrete tiltak iverksatt på feltet, all den tid vi er klar over disse forholdene-..) 

BAKGRUNN

  • 27 år med pedagogikk, planlegging, undervisning, oppdragelse og samarbeid, hovedsakelig  i ungdomsskolen. Klasseledelse, motivator og faglærer i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Leder i noen år for norskseksjonen i ungdomsskolen. 

  • Tre år som journalist; politikk, feature og konserter.

  • 8 mnd. reise i Østen, Freelancejournalist

  • Universitetet i Oslo 2012: Master i medievitenskap, en kvantitativ studie med 690 respondenter, der hovedfunn er at ungdom i vgs. mener at ulike medier (herunder sosiale medier, Youtube, filmer og dataspill) bryter ned verdier som empati, omsorg, respekt, og altruistisk tenkning.

  • Universitetet i Sørøst Norge 2017: Ledelse og Innovasjon: Nye tanker om ledelse og endring av bedrifter/organisasjoner, og hvordan man tilrettelegger for innovasjon og nytenkning på arbeidsplassen. 

  • Vår 2022: Sertifisert trener og coach i Glede og Kjærlighet Uten Grunn, et am. holistisk program som tar for seg alle aspekter ved livet. Kunnskap og innsikt herfra, sammen med diverse nettkurs og seminarer, bøker jeg har lest, utallige TED-foredrag, og innsikt fra ny banebrytende forskning, løftet meg til et høyere nivå, der man opplever en helt egen indre ro, glede, kjærlighet, kontroll og styrke, uavhengig ytre omstendigheter. Jeg har stor respekt og undring over den kunnskap og de muligheter vi mennesker har, men som vi ikke benytter oss av, Fordi vi ikke har kunnskapen som skal til.

  • Sertifisert Practitioner i NLP - Nevro Lingvistisk Programmering, Ucan/ITA Academy i Oslo.

  • Diverse kurs i Energy Medicine og Energy Psychology

INDRE GLEDE, RO OG TILFREDSHET

Det er nå din tur til å kjenne på vitalitet og pågangsmot, en uerstattelig indre glede, fred og harmoni som gir klarhet, fokus og energi. Tiden er inne for nye innsikter og uvurderlig kunnskap du tar med deg videre. Livet får en ny dimensjon, det er bare å glede seg. Hopp i det. Det er alt å vinne. Du blir klar underveis. 

Nøkkelord

Kultur. Energi. Kreativitet. Drive. Flow. Innovasjon. Vekst. Autensitet. Indre ro og glede. Gode relasjoner. Mening. Gode liv. 

Marie Heiberg

Marie

Bakgrunn2

This joy that I have -- the world didn't give it, the world can't take it away. Shirley Caesar

bottom of page