Acerca de

Planet og Moon

BAKGRUNN

TALL

HISTORIEN BAK

Jeg pleide å tro at jeg kunne oppleve glede for noe jeg gjorde, for opplevelser sammen med menneskene jeg har rundt meg, og for ting jeg eier og kjøper, og kun det. 

Nå vet jeg ganske mye mer. 

Jeg var lærer i grunnskolen siden 1995, hovedsakelig i ungdomsskolen, i fagene norsk, engelsk, og samfunnsfag. 

Det kom en tid da det nesten ble umulig å lære elever med karakter 2 i norsk skriftlig, hvordan de skal pugge nynorske verb, substantiv og pronomen. Den karakteren de får i nynorsk drar ned snittet deres, og ikke minst motivasjonen for å lære nye ting.

 

Samtidig med dette gikk det opp for meg at jeg ikke lenger ønsket å bli detaljstyrt i et system som jeg mener ikke fungerer optimalt, uten at jeg har mulighet til å kunne gjøre noe med det.

 

Jeg følte at elevene har krav på en helt annen skolehverdag enn det vi gir dem. Jeg følte at mye av det vi bruker tiden på i skolen, oppleves som meningsløst og bortkastet for elevene. 

Du bruker mye energi på å skape gode skoletimer. På vei hjem handler du handler mat, før du henter barna i barnehagen. Så lager du middag, rydder kjøkkenet, vasker klær og støvsuger. Og du skal ha kvalitetstid sammen med barna.

 

Det kjennes godt når de endelig sover for kvelden. 

 

Og da tar du fram rettebunkene med nynorske stiler. 

---

Jeg ble fortvilet, sliten, utbrent, skilt, og måtte finne på noe annet å gjøre, selv om jeg hadde mange gode skoletimer med elevene. 

TALL

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen og bidrar til betydelig helsetap. Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en tredjedel i løpet av et år. Rundt en fjerdedel av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet. Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet, og alt i alt har kvinner mer psykiske lidelser enn menn (Rapport, Psykisk helse i Norge, FHI 2018).  De siste årene viser de årlige Ungdata-undersøkelsene utført av Oslo Met en økende trend der elever sliter med motivasjon og sin mentale helse, som angst, meningsløshet og depresjon. Bruken av smertestillende medikamenter er økende blant ungdom. Depresjon knyttes til tid brukt på sosiale medier, dataspill og kosthold samt  grad av fysisk aktivitet (Kleppang et al. BMC Public Health 2021).

Mye har endret seg siden 1995. 

BAKGRUNN

20 år i ped. og undervisning, hovedsakelig  i ungdomsskolen.  Klasseledelse, motivator og faglærer i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag.

Tre år som journalist; politikk, feature og konserter.

Master i medievitenskap, UiO: Ungdom og medier - verdier og holdninger, en kvantitativ studie med 684 respondenter, der hovedfunn er at ungdom i vgs. mener at ulike medier (herunder sosiale medier, Youtube, filmer og dataspill) bryter ned verdier som empati, omsorg, respekt, og altruistisk tenkning.

 USN 2017: Ledelse og Innovasjon: Nye tanker om ledelse og endring av bedrifter/organisasjoner, og hvordan man tilrettelegger for innovasjon og nytenkning på arbeidsplassen.

Vår 2022: Sertifisert trener og coach i Glede og Kjærlighet Uten Grunn, et holistisk program som tar for seg alle aspekter ved livet.

Kunnskap og innsikt herfra løftet meg til et høyere nivå, der man opplever en helt egen indre ro, kontroll og styrke. Jeg har stor respekt og undring over den kunnskap og de muligheter vi mennesker har, men som vi ikke benytter oss av,

fordi vi ikke har kunnskapen som skal til. 

Høsten 2022 videreutvikler jeg meg innenfor

nevrolingvistisk programmering ved Ucan i Oslo.

Jeg har alltid vært nysgjerrig på "livet", og hvordan leve et godt liv / hvordan skape lykke / økt livskvalitet. (Det måtte være noe mer.) Siden 2005-2007 har jeg i elevmøter forstått at dette er mer og mer viktig. Jeg har lest mye litteratur på temaet, som har vært verdifullt i møte med elevene. Veldig mange av dem virker til å ha en særlig sult på kunnskap som handler om å ivareta seg selv emosjonelt, snakke om fremtid, og hvordan kjenne på gleden og livskraften. 

INDRE GLEDE, RO OG TILFREDSHET

Da jeg stod ved mitt veiskille, visste jeg hva jeg skulle arbeide med framover. Å formidle videre den kunnskap jeg har tilegnet meg, og som har endret livet mitt radikalt til det bedre. Fra å være lettere deprimert, av og til frustrert, sliten og til slutt utbrent, til å kjenne på vitalitet og pågangsmot, en uerstattelig indre glede, fred og harmoni som gir meg fokus og energi. Jeg har tilegnet meg gode vaner som skaper den gode hverdagen, og jeg er evig takknemlig for nye innsikter og uvurderlig kunnskap. Livet har fått en ny dimensjon, og jeg takker mine mentorer på det varmeste. 

Jeg har stor tro på at den kunnskapen som har bidratt til å endre meg, også vil kunne endre og hjelpe andre mennesker, i alle aldere. Ofte føler vi oss på en tredemølle, og livet kan føles trivielt og slitsomt. Eller vi føler på tomhet og i verste fall apati. I ulik grad trenger vi et løft. For gode hverdager, for jobb og innsats, for de beste relasjoner og for dyp og varig glede. 

Jeg vil lære bort de nøklene, teknikkene, innsikten og forståelsen

jeg har samlet opp gjennom årene. 

Jeg mener det er verdifull kunnskap,

og jeg mener bestemt at det vil kunne bedre livene til så mange,

unge som gamle. 

Derfor denne nettsiden. Og derfor leser du dette nå. 

Nøkkelord: 

Autensitet. Indre ro og glede. Gode relasjoner. Vitalitet, energi og livskraft. Sjel. Håp.

This joy that I have -- the world didn't give it, the world can't take it away. Shirley Caesar