top of page

Acerca de

Planet og Moon

HISTORIEN BAK ZHINE

Tall

BAKGRUNN

TALL PSYKISKE LIDELSER

"Jamen, dette er jo veldig interessant!" utbrøt min venninne da jeg fortalte om konseptet bak ZHINE. "Jeg vil at dere skal komme til oss og snakke om dette til mine medarbeidere. Dette er ikke interessant og nyttig bare for lærere og elever. Dette er høyst aktuelt også for bedrifter".

Da begynte arbeidet med å tilpasse konseptet for bedrifter som ønsker å vokse samtidig som de setter igjen et positivt fotavtrykk, både på individnivå og samfunnsnivå. Fokus har vært på suksesskriteriene til noen av verdens raskest voksende bedrifter vi har vært vitne til. 

Å markere seg som et attraktiv arbeidssted hvor medarbeidere ønsker å bli værende, har med energi, humanitet og Kultur å gjøre. Utvikling er fullt mulig for alle, uansett alder. Det handler om vilje og intensjon. Og kunnskap om hvilke verktøy og rutiner som ligger til grunn for en sterk og god kultur som tiltrekker seg de riktige menneskene. 

I utgangspunktet var grunnkonseptet tiltenkt lærere og elever. Vi har nå utviklet ulike pakker tilpasset ulike målgrupper; bedrift/selskap, skole, enkeltpersoner. Det var særdeles interessant å lære suksesskriteriene til bedrifter med eksponensiell vekst. Og det lar seg fullt gjøre å overføre det til skolen. Vi må være oss bevisste at vi bygger samfunn. For å dreie om på et velkjent sitat, så kan vi si at "samfunnets helse avhenger i sum av alle innbyggernes helse". 

 

TALL PSYKISKE LIDELSER

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen og bidrar til betydelig helsetap. Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en tredjedel i løpet av et år. Rundt en fjerdedel av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet. Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet, og alt i alt har kvinner mer psykiske lidelser enn menn (Rapport, Psykisk helse i Norge, FHI 2018).  De siste årene viser de årlige Ungdata-undersøkelsene utført av Oslo Met en økende trend der elever sliter med motivasjon og sin mentale helse, som angst, meningsløshet og depresjon. Bruken av smertestillende medikamenter er økende blant ungdom. Depresjon knyttes til tid brukt på sosiale medier, dataspill og kosthold samt  grad av fysisk aktivitet (Kleppang et al. BMC Public Health 2021). (Man kan undre seg over hvorfor det ikke er en mer klar og entydig politikk og konkrete tiltak iverksatt på feltet, all den tid vi er klar over disse forholdene-..) 

BAKGRUNN

  • 20 år med pedagogikk, planlegging, undervisning, oppdragelse og samarbeid, hovedsakelig  i ungdomsskolen. Klasseledelse, motivator og faglærer i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Leder i noen år for norskseksjonen i ungdomsskolen. 

  • Tre år som journalist; politikk, feature og konserter.

  • Universitetet i Oslo: Master i medievitenskap, en kvantitativ studie med 690 respondenter, der hovedfunn er at ungdom i vgs. mener at ulike medier (herunder sosiale medier, Youtube, filmer og dataspill) bryter ned verdier som empati, omsorg, respekt, og altruistisk tenkning.

  • Universitetet i Sørøst Norge: Ledelse og Innovasjon: Nye tanker om ledelse og endring av bedrifter/organisasjoner, og hvordan man tilrettelegger for innovasjon og nytenkning på arbeidsplassen. 

  • Vår 2022: Sertifisert trener og coach i Glede og Kjærlighet Uten Grunn, et am. holistisk program som tar for seg alle aspekter ved livet. Kunnskap og innsikt herfra, sammen med diverse nettkurs og seminarer, bøker jeg har lest, utallige TED-foredrag, og innsikt fra ny banebrytende forskning, løftet meg til et høyere nivå, der man opplever en helt egen indre ro, glede, kjærlighet, kontroll og styrke, uavhengig ytre omstendigheter. Jeg har stor respekt og undring over den kunnskap og de muligheter vi mennesker har, men som vi ikke benytter oss av, Fordi vi ikke har kunnskapen som skal til.

  • Sertifisert Practitioner i NLP - Nevro Lingvistisk Programmering, Ucan/ITA Academy i Oslo.

INDRE GLEDE, RO OG TILFREDSHET

Det er nå din tur til å kjenne på vitalitet og pågangsmot, en uerstattelig indre glede, fred og harmoni som gir klarhet, fokus og energi. Tiden er inne for nye innsikter og uvurderlig kunnskap du tar med deg videre. Livet får en ny dimensjon, det er bare å glede seg. Hopp i det. Det er alt å vinne. Du blir klar underveis. 

Nøkkelord

Kultur. Energi. Kreativitet. Drive. Flow. Innovasjon. Vekst. Autensitet. Indre ro og glede. Gode relasjoner. Mening.

Bakgrunn2

This joy that I have -- the world didn't give it, the world can't take it away. Shirley Caesar

bottom of page