Workshop varighet:

En time

To timer

Fire timer

Åtte timer (weekend seminar)

Lengre engasjement

Workshop bedrifter

Kulturbygging. Bedriftens sjel og identitet. Glade, trygge og fornøyde medarbeidere arbeider bedre sammen og skaper resultater. Godt arbeidsmiljø. Engasjement og tilhørighet. Emosjonell intelligens / sosial kompetanse, personlig varme og åpenhet. Fokus på bedriftens sjel, god energi, dedikerte medarbeidere. Strukturert målarbeid med avklarte roller. Empowerment. Medarbeiderskap. Skaperkraft, innovasjon, initiativ og nytenkning. En sterk visjon holdes levende og skaper inspirerte og dedikerte medarbeidere.

Suksess skapes innenfra.

Trivselen øker. Sykefraværet minker. 

Individuell og økonomisk vekst.

Workshop lærere og ungdomsarbeidere

Lær elevene nøkler og teknikker for å bygge en trygg og solid identitet basert på gode samfunnsverdier. Emosjonell intelligens. Kommunikasjon og konflikthåndtering.

Indre fred og harmoni.

Lærelyst og økt livskvalitet. 
 

Emnet Folkehelse og Livsmestring har nå vært i kraft i norske skoler siden høst 2021, og mange lærere har gode verktøy i arbeidet med å ruste ungdommen mentalt for et liv med opp- og nedturer. Lærere som deltar i ZHINE workshop vil innhente ny kunnskap om hvordan man skaper glede, motivasjon og mestring i en forvirrende verden der impulser fra ulike medier sloss om ungdommens oppmerksomhet. Man vil lære verktøy for å hjelpe ungdom til å komme "hjem til seg selv". Få kunnskap om og kontakt med egne tanker og følelser, og hvordan endre disse til mer konstruktivt fokus, dersom og når de har behov for det.

Elevene vil utvikle resiliens og motstandskraft, og kjenne seg mer robuste i møte med en verden som drar i ulike retninger. 

 

Vi vil snakke om hvordan vi utvikler verdier som empati, omtanke og respekt, for seg selv og omgivelsene. En styrket selvfølelse avhenger av at man har ting på stell. Når man kjenner glede og mestring og har ro i sinnet, er man mer mottakelig for læring.

 

Hjelp våre elever, gi dem verktøy de trenger for å kunne utvikle en sunn og sterk  mental og fysisk helse. I tillegg til glede, indre fred og harmoni og (foreløpig) visjon for seg selv.

Growth mindset. Selvfølelse.

Motivasjon. Mestring. 

Egenverdi.

Fremtid.

Workshop Helsearbeidere;

leger, psykologer, sykepleiere, hjelpepleiere, aktivitetsledere m. fl.

Godt arbeidsmiljø - glade medarbeidere bidrar til glade pasienter. Gi medarbeidere og pasientene nøkler for selv å styrke immunforsvaret, motivasjon og livskraft, og som setter i gang kropp og sinn med ny vitalitet. Indre arbeid. Ro, glede og velvære.

Sterkere og mer vital kropp.

Ny og banebrytende vitenskap viser oss hvordan vi mennesker via riktig mat, mental fokus og trening kan mobilisere kroppen til å produsere hormoner som oksytocin, dopamin og endorfiner. Disse hormonene skaper følelsen av glede og velvære, og styrker kroppens celler og immunforsvar, slik at man raskere heler seg selv og blir frisk. Å ha muligheten til å hjelpe pasienter til selv å sette i gang helende prosesser, vil skape endog enda bedre pasientmøter, for personell og for pasient. Hjelp pasienter til å mobilisere sin egen kraft til selv å skape lindring, fysisk og mentalt, og til å utvikle vitalitet på cellenivå.

Glade og trygge medarbeidere bidrar til et godt arbeidsmiljø som vil fremme trivsel både hos ansatte og pasienter.

God energi, glede, indre ro og livskraft. 

Workshop Single

Kom sammen med andre i samme situasjon som deg selv, for vennskap og kjennskap, samtidig som du tilegner deg kunnskap og ferdigheter for å kunne utvikle deg til en bedre og mer attraktiv partner. Diskusjon i gruppe omkring hva et godt forhold innebærer og hvordan man lykkes i fellesskap på en god måte. Lær av de beste. Det begynner med oss selv. Mobiliser deg selv for et godt og varig forhold, samtidig som du blir kjent med andre i samme situasjon. Middag og dans på kvelden på weekend workshops.

Glede, vitalitet, god energi og livskvalitet. 

Workshop Par

Du kommer sammen med og er i team med din partner. Hensikten er å styrke og revitalisere forholdet, og hver enkelt personlig. I fellesskap tilegner dere dere kunnskap hentet fra eksperter på området og erfaring fra mennesker som har lykkes med sine parforhold. Glede, selvfølelse, vitalitet og livskvalitet. Kommunikasjon og konflikthåndtering. Hvordan dyrke fram kjærligheten, og ivareta den.

God energi og ulike kjærlighetsspråk. 

Workshops ungdom og foreldre

Selvutvikling, identitet og karakter. Mening og mestring i hverdagen. Inspirasjon og motivasjon. Mål, visjoner og drømmer for fremtiden. Glede, selvfølelse, robusthet og mening. Styrke relasjonen mellom ungdom og foreldre. Kommunikasjon, Sosial og emosjonell kompetanse. Identitet: Hvem er jeg? Hva er viktig for meg? Hva står jeg for? Hvor skal jeg, på kort og lang sikt? Designe egen fremtid. Skape glede og drivkraft. 

Workshop foreldre

Vi ønsker å se barna våre glade og tilfredse. Gi deg selv kunnskap om og nøkler for å bygge en god selvfølelse, glede, indre ro og resiliens i møte med verden, slik at du kan bringe det videre til dine egne barn. Ro, glede og mestring, fra innsiden og ut.

Skaff deg kunnskap fra ny og banebrytende vitenskap om hvordan man mobiliserer seg selv til glede og motstandskraft, gode relasjoner, og hvordan man legger til rette for et godt liv med motivasjon og mestring. Styrke familiebånd og skap gode relasjoner i familien.

 

Lær av hverandre.

Kom sammen med andre foreldre for kunnskap, diskusjon og erfaringsutveksling. Få kunnskap fra forskning og annen litteratur som omhandler barn, utvikling og oppdragelse, og hvordan legge til rette for at barna har det bra med seg selv og andre.

Vi ønsker at barna våre utvikler indre glede og styrke, at de bygger relasjonskompetanse, og at de blir gode til å kommunisere.

Vi ønsker også at de opplever mestring og håp for fremtiden.

 

Hvordan kan vi som foreldre gjøre så godt vi kan? Ved å mobilisere oss selv som gode foreldre, som lærer opp barna våre til å bli hele, sterke og gode mennesker med trygg grunn under bena. 

Workshop Eldre

Møt andre eldre som ønsker å bedre hverdagen for mer vitalitet og livsglede. Vi snakker sammen og diskuterer hvordan vi skaper oss gode dager i alderdommen. Fokus på glede, livskvalitet, samhold og vennskap. Fellesskap på fast basis, samtaler, inspirasjon, mening og hyggelig samvær. 

Book workshop

Behovsanalyse og skreddersydd workshop

Takk. Ha en flott dag!