top of page
ZHINE Meditasjon og urgammel visdom for helse og suksess.

Workshop
RETREAT
FOREDRAG
coaching


change

Solid ytre og indre rammeverk + oppslutning om felles plattform skaper god kultur.

Robusthet, glede, samhold og mening skaper motivasjon, utvikling og innovasjon. 

Det er mye menneskelig potensial som bare venter på å bli realisert. Stagnasjon skaper mentale utfordringer. Suksess og menneskelig fullbyrdelse kommer innenfra, og det er bare innsiden som gjelder i dette. Indre liv legger grunnlaget for det ytre livet. Målet er personlig og økonomisk vekst og god mental og fysisk helse. 

Et sprang for den enkelte. Et sprang for skolen og bedriften. Et sprang for samfunnet. 

Glade og trygge mennesker med mening:

 • Har tro på seg selv og åpner for kreativitet

 • Skaper god energi og gode relasjoner

 • Er produktive, skaper driv og resultater

 • Samarbeider bedre

 • Har bedre mental og fysisk helse

 • Er harmoniske og tilfredse

 • Har bedre immunforsvar og færre plager

 • Godt søvnmønster

 • Lever lenger

 • Tjener mer

Asbjørn, Oslo:

Kjempebra! Marie er blant de bedre coacher jeg har vært borte i. Hun har absolutt noe å tilby for den som vil utvikle seg videre, og jeg anbefaler henne på det varmeste. 

Truls, Asker:

Marie fikk meg til å reflektere over mitt syn på meg selv og har satt fingeren på det som egentlig er viktig i livet. Hun presenterer ny kunnskap og visdom på en rolig og lett forståelig måte. Veldig interessante og utviklende samtaler. Tusen takk! 

Katrine, Oslo:

Livet var tungt, - jeg hadde viklet meg inn i en mørk depresjon. Stor takk til Marie for at hun hjalp meg inn i lyset igjen. Nå erjeg tilbake i glede, motivasjon og livskraft. Evig takknemlig - jeg anbefaler Marie / ZHINE på det varmeste!
 • Individuell coaching (ferdig pakke eller timer etter behov)

 • Retreats ved havet

 • Workshop/ foredrag i gruppe 

 • 2 timer / 4 timer 

 • 8 timer (weekend workshop)

 • Ferdig utarbeidet workshop-serie Skole eller Bedrift.

ZHINE bidrar med suksesskriterier og rammeverket for å skape en god kultur. Innbakt i dette ligger personlig utvikling mot hele, gode og ekte mennesker.

Menneskelig vekst skaper mening og drivkraft, og tar utgangspunkt i at vi lever innenfra og ut. Følelser, motivasjon og kreativitet er noe vi gjør, ikke noe vi har eller får.

Et viktig verktøy for å skape ønsket kultur er det strategiske rammeverket.


Andre viktige verktøy for menneskelig fullbyrdelse og optimal helse er vaner, tanker, og meditasjon. Basert på urgammel visdom for gode liv og helse.  

Transformasjon og Manifestasjon hører til den nye virkeligheten. 

Klikk på konvolutten og book en samtale for personlig coaching, foredrag eller workshop for skolen eller bedriften

Bare når vi er på vårt beste, kan vi hente ut det beste fra dem rundt oss. 

Skoler bedrifter og enkeltpersoner inviteres til å legge til rette for gode og fullverdige liv, preget av mål og mening, tilhørighet og godt samvær. Der konkurransen mellom menneskene ikke er drivende kraft, men heller oppslutningen omkring felles mål til det beste for alle. 

Den som vil bygge en god kultur, må ha det strategiske rammeverket på plass.  I tillegg handler det om å utvikle menneskene. Dette kan oppnås via individuell coaching, eller via workshops i grupper. Et foredrag vil gi informasjon og nye innsikter, der gode frøs sås for videre arbeid. 

Hvilken energi vi produserer er helt essensielt for kvaliteten på relasjonene våre og hvilket miljø og kultur enhver bidrar til å skape. Lær kombinasjonen av urgamle og moderne livskunster for å skape den gode energien både privat og i jobb. Vi vil  oppleve at livet smiler til oss, hver dag. Vi vil også bedre lykkes i å nå våre mål, alene eller i fellesskap med andre, når vi kjenner på optimal helse, glede og livskraft. 

Trygge og glade mennesker i balanse, med klar tanke, indre motivasjon og drive skaper resultater og vekst. Gode relasjoner er en forutsetning for de fleste for å trives med seg selv og andre. 

 

Alle vinner på å delta i gode lærings- og arbeidsmiljø. Bedrifter og skoler som satser på utvikling av mennesker og kultur, legger til rette for trivsel og mening, innovasjon og fremdrift. Både for den enkelte og for bedriften / skolen. De beste medarbeiderne tiltrekkes av gode arbeidsforhold med tydelig definert kultur og god energi. 

 

ZHINE bidrar med kunnskap, visdom og utvikling av mennesker, ved å bruke glede og tilfredshet som businessmodell. Vi tar utgangspunkt i ny og innovativ forskning og arbeider for utvikling og kulturendring innenfor et rammeverk som har fått tusenvis av selskaper, bedrifter og skoler til å løfte kulturen og ønskede resultater. 

Hvert år koster sykefraværet det norske samfunnet 69,6 milliarder kroner, ifølge SSB. Hver og en av oss kan ta gode grep for å ivareta en god og sterk helse, mentalt og fysisk. 

 

35% i alderen 18-39 år har tatt seg fri fra jobb på grunn av stress eller angst. (Kilde: Kompetansehuset Deloitte)

Med ZHINE legger du grunnlaget for den riktige kulturen basert på glede, innsats og suksess i bedriften. Helse, energi, peak performance og innovasjon er resultat av et godt rammeverk, en god plattform og indre mobilisering.

Ny og banebrytende vitenskap gir oss svarene på hva vi mennesker trenger. I dette ligger menneskets behov for å koble seg på seg selv og på hverandre, i gode fellesskap preget av ektehet og ønsket om å ville seg selv og alle andre vel. 

Vi trenger å utvikle kunnskap om hvordan vi best kan håndtere våre tanker og følelser, og visdom som bringer oss videre som mennesker, mot en bevissthet preget av mening, ro og velvære, egenverdi og gode velfungerende fellesskap. 

Glede, overskudd, kreativitet, energi, flyt, ro og tilfredshet innebærer fravær av stress, utbrenthet, aggresjon, angst og depresjon.

 

Ubetinget glede og gode følelser skapes fra innsiden og ut. Uavhengig ytre omstendigheter. 

Klar tanke. Klart fokus. Klar innsikt. Økt livskvalitet. 

Tilhørighet, mening, motivasjon og innsats. 

Vi kan alle utvikle disse egenskapene. Vi kan lære oss glede og god mental helse. Ditt potensial er større enn du tror.  Lær å bevege deg videre på den menneskelige utviklingsstigen, til et liv med mer mening, glede og tilfredshet, samtidig som du manifesterer dine mål slik at du når dem. Med  ferdigheter og kunnskap om at vi lever innenfra og ut. 

david-whipple-mU-wz7JlJMc-unsplash_Ravid.jpg

EMPOWER GROWTH

Visjon: 

Hjelper privatpersoner, skoler og bedrifter til å virke på sitt beste.

Trygge mennesker = trygge samfunn. 

Misjon:

Bidrar med innsikt, kunnskap og visdom om hvordan bygge en sterk og god kultur preget av glade og ekte mennesker, i full frihet og kreativitet.

Mennesker i vekst = kulturer i vekst.

Peak performance. Mening. God mental og fysisk helse.

Energi og overskudd. 

Utvikling.

Book Workshop 
 Mennesker utvikler seg til høyere potensial. Lær hvordan.
Foredrag. Workshop. Coaching. 

Ta kontakt

Meld deg på nyhetsbrev her

Mailadresse sendt!

Got it!
bottom of page