top of page
Speaker giving a talk on corporate Business Conference. Audience at the conference hall. B

OPPLEV ZHINE

Indre arbeid og meditasjon. Transformasjon. Manifestering.

 

Det er altså fullt mulig for oss å oppleve en indre og varig glede, kjærlighet, ro, klarhet, kreativitet og produktivitet, uavhengig av ytre omstendigheter. Det er også fullt mulig å skape den gode energien som fremmer gode tanker og god mental og fysisk helse. Vi kan rydde opp i tankekaos, og lære å stoppe tanker vi ikke ønsker oss. Det er på tide å komme hjem til oss selv. Til å oppleve livet slik det skal være, før vi lot unødvendige tanker, følelser og stress blokkere for gleden, inspirasjonen, kreativiteten, intelligensen, energien og gnisten vi har inne i oss. 

Du har uante muligheter, du må bare lære deg hvordan du realiserer dem. 

På forespørsel setter vi opp workshop eller foredrag som nevnt under:

Foredrag / Workshop FORELDRE

Vi ønsker å se barna våre glade og tilfredse. Gi deg selv kunnskap om og nøkler for å bygge en god selvfølelse, glede, indre ro og resiliens i møte med verden, slik at du kan bringe det videre til dine egne barn. Ro, glede og mestringsfølelse, fra innsiden og ut.

Skaff deg kunnskap fra ny og banebrytende vitenskap om hvordan man mobiliserer seg selv til glede og motstandskraft, gode relasjoner, og hvordan man legger til rette for et godt liv med motivasjon og mestring. Styrke familiebånd og skap gode relasjoner i familien.

 

Lær hvordan du knytter dype og varige bånd til barna dine og partner.

Vi ønsker at barna våre utvikler indre glede og styrke, at de bygger relasjonskompetanse, og at de blir gode til å kommunisere. Vi ønsker også at de opplever mestring og håp for fremtiden.

 

Hvordan kan vi som foreldre gjøre så godt vi kan? Ved å mobilisere oss selv som gode foreldre, som lærer opp barna våre til å bli hele, sterke og gode mennesker med trygg grunn under bena.

Workshop UNGDOM OG FORELDRE

Selvutvikling, identitet og karakter. Mening og mestring i hverdagen. Inspirasjon og motivasjon. Mål, visjoner og drømmer for fremtiden. Glede, selvfølelse, robusthet og mening. Styrke relasjonen mellom ungdom og foreldre. Kommunikasjon, Sosial og emosjonell kompetanse. Identitet: Hvem er jeg? Hva er viktig for meg? Hva står jeg for? Hvor skal jeg, på kort og lang sikt? Designe egen fremtid. Skape glede og drivkraft.

Foredrag / Workshop SYKEHUS - SYKEHJEM - ELDREHJEM 

Tema, innhold og budskap i ZHINE handler om å utvikle mennesker til bedre liv. Når menneskene utvikler seg, så vil miljøet uvikle seg, uavhengig av om det er skole, bedrift, sykehus eller sykehjem. Godt arbeidsmiljø skaper glade og motiverte medarbeidere, som vil ha positiv effekt på brukere og pasienter. Å arbeide med vårt indre landskap styrker immunforsvaret, og foredrag / workshop for helsepersonell blir derfor relevant for ZHINE. 

Godt arbeidsmiljø - glade medarbeidere bidrar til glade pasienter. Legg til rette for at medarbeidere og pasientene utvikler kunnskap og verktøy for selv å styrke immunforsvaret, øke sin motivasjon og sin mentale og fysiske helse. Legg også til rette for at helsepersonell kan hjelpe og veilede pasienter og klienter som sliter med utbrenthet, traumer og vanskelige indre liv. 

 

Nøkkelord: Helse og livskraft, indre ro, vitalitet, glede og velvære. Sterkere og mer vital kropp.​

Workshop PAR 

Lær nøkler for å ivareta samholdet, gleden og kjærligheten. 

Du kommer sammen med og er i team med din partner. Hensikten er å styrke og revitalisere forholdet, og samtidig styrke seg selv. I fellesskap tilegner dere dere kunnskap hentet fra eksperter på området og erfaring fra mennesker som har lykkes med sine parforhold. Glede, selvfølelse, vitalitet og livskvalitet. Kommunikasjon og konflikthåndtering. Hvordan dyrke fram gleden, fellesskapet og kjærligheten, og ivareta den.

God energi og ulike kjærlighetsspråk. 

ZHINE
Vi vil alle det beste for barna våre.
Når man føler seg hel og god, vil man bidra til gode miljøer.
Identitet. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hvor skal jeg? Hva betyr noe for meg?
Å kunne se tilbake på livet med tilfredshet er et godt mål å ha.
Med riktig kunnskap om hvordan bygge gode og sterke bånd, legger du til rette for gode relasjoner.
Vi er gode på den fysiske helsen , men det er vel så viktig å ivareta vår psykiske helse.

 

Litt samfunn og politikk

Vi skaper og bygger kulturen ut fra det vi tenker, sier, beslutter og gjør. I hvilken grad vi lykkes, avhenger av hvor bevisst vi følger opp våre målsettinger, all den tid vi har satt oss mål. 

 

Hvilken kultur vi skaper i bedriften, på studiestedet, i klasserommet, i familien og i samfunnet, avhenger av våre verdier, hvilke holdninger vi utvikler, vår intensjon, vår visjon og hvordan vi ivaretar den. Hva er vår visjon? Hva er landets visjon?

 

I hvilken grad vi kjenner på glede, mestring og mening, avgjør vår følelse av verdi og tilhørighet, vår lojalitet og vår innsats. Vi bør ha noen tanker om hvordan vi ønsker  å utvikle oss som mennesker, og som samfunn. Vi bør ha noen tanker om hvilken retning vi skal ta, på kort og lang sikt, og så får politikken vise vei så individet vet litt om forventninger og retning. Samfunnets humane kapital, identitet og forvaltning bestemmer hvilken retning utviklingen tar på samfunnsnivå. Vi kan ha politiske tanker om mangt, og det ser vi jo. Men vi bør høre mer om hensikten med våre liv, hvordan vi kan fylle det med mening, og hvordan hver og en kan bidra. Vi bør høre mer om dette. Det er nok mange som lurer på litt på det. 

A Nation's Culture resides in the Hearts and in the Soul of its People. Mahatma Gandhi

bottom of page