top of page
Speaker giving a talk on corporate Business Conference. Audience at the conference hall. B

OPPLEV ZHINE

Det er altså fullt mulig for oss å oppleve en indre og varig glede, ro, klarhet, kreativitet og produktivitet, uavhengig av ytre omstendigheter. Det er også fullt mulig å skape den gode energien som fremmer gode tanker og god mental og fysisk helse. Vi kan rydde opp i tankekaos, og lære å stoppe tanker vi ikke ønsker oss. Det er på tide å komme hjem til oss selv. Til å oppleve livet slik det skal være, før vi lot unødvendige tanker, følelser og stress blokkere for gleden, inspirasjonen, kreativiteten, energien og gnisten vi har inne i oss. 

Du har uante muligheter, du må bare lære deg hvordan du realiserer dem. 

På forespørsel setter vi opp workshop eller foredrag som nevnt under:

Foredrag / Workshop FORELDRE

Vi ønsker å se barna våre glade og tilfredse. Gi deg selv kunnskap om og nøkler for å bygge en god selvfølelse, glede, indre ro og resiliens i møte med verden, slik at du kan bringe det videre til dine egne barn. Ro, glede og mestringsfølelse, fra innsiden og ut.

Skaff deg kunnskap fra ny og banebrytende vitenskap om hvordan man mobiliserer seg selv til glede og motstandskraft, gode relasjoner, og hvordan man legger til rette for et godt liv med motivasjon og mestring. Styrke familiebånd og skap gode relasjoner i familien.

 

Få kunnskap fra forskning og annen litteratur som omhandler barn, utvikling og oppdragelse, og hvordan legge til rette for at barna har det bra med seg selv og andre, og lær hvordan du knytter dype og varige bånd til barna dine.

Vi ønsker at barna våre utvikler indre glede og styrke, at de bygger relasjonskompetanse, og at de blir gode til å kommunisere. Vi ønsker også at de opplever mestring og håp for fremtiden.

 

Hvordan kan vi som foreldre gjøre så godt vi kan? Ved å mobilisere oss selv som gode foreldre, som lærer opp barna våre til å bli hele, sterke og gode mennesker med trygg grunn under bena.

Foredrag / Workshop SYKEHUS - SYKEHJEM - ELDREHJEM 

Godt arbeidsmiljø - glade medarbeidere bidrar til glade pasienter. Gi medarbeidere og pasientene nøkler for selv å styrke immunforsvaret, motivasjon og livskraft, og som setter i gang kropp og sinn med ny vitalitet. Indre arbeid, ro, glede og velvære. Sterkere og mer vital kropp.

Økt livskvalitet.

God energi, glede, indre ro og livskraft.

Workshop UNGDOM OG FORELDRE

Selvutvikling, identitet og karakter. Mening og mestring i hverdagen. Inspirasjon og motivasjon. Mål, visjoner og drømmer for fremtiden. Glede, selvfølelse, robusthet og mening. Styrke relasjonen mellom ungdom og foreldre. Kommunikasjon, Sosial og emosjonell kompetanse. Identitet: Hvem er jeg? Hva er viktig for meg? Hva står jeg for? Hvor skal jeg, på kort og lang sikt? Designe egen fremtid. Skape glede og drivkraft. 

Workshop PAR

Ta med partner og lær nøkler for å ivareta samholdet, gleden og kjærligheten. 

Du kommer sammen med og er i team med din partner. Hensikten er å styrke og revitalisere forholdet, og hver enkelt personlig. I fellesskap tilegner dere dere kunnskap hentet fra eksperter på området og erfaring fra mennesker som har lykkes med sine parforhold. Glede, selvfølelse, vitalitet og livskvalitet. Kommunikasjon og konflikthåndtering. Hvordan dyrke fram kjærligheten, og ivareta den.

God energi og ulike kjærlighetsspråk. 

Workshop ELDRE

Møt andre eldre som ønsker å bedre hverdagen for mer vitalitet og livsglede. Vi snakker sammen og diskuterer hvordan vi skaper oss gode dager i alderdommen. Fokus på glede, livskvalitet, samhold og vennskap. Fellesskap på fast basis, samtaler, inspirasjon, mening og hyggelig samvær. Vi skaper støttegrupper for vennskap og kjennskap.

Original on Transparent.png
senior kvinne

 

Litt samfunn og politikk

Vi skaper og bygger kulturen ut fra det vi tenker, sier, beslutter og gjør. I hvilken grad vi lykkes, avhenger av hvor bevisst vi følger opp våre målsettinger, all den tid vi har satt oss mål. 

 

Hvilken kultur vi skaper i bedriften, på studiestedet, i klasserommet, i familien og i samfunnet, avhenger av våre verdier, hvilke holdninger vi utvikler, vår intensjon, vår visjon og hvordan vi ivaretar den. Hva er vår visjon? Hva er landets visjon?

 

I hvilken grad vi kjenner på glede, mestring og mening, avgjør vår følelse av verdi og tilhørighet, vår lojalitet og vår innsats. Vi bør ha noen tanker om hvordan vi ønsker  å utvikle oss som mennesker, og som samfunn. Vi bør ha noen tanker om hvilken retning vi skal ta, på kort og lang sikt, og så får politikken vise vei så individet vet litt om forventninger og retning. Samfunnets humane kapital, identitet og forvaltning bestemmer hvilken retning utviklingen tar på samfunnsnivå. Vi kan ha politiske tanker om mangt, og det ser vi jo. Men vi bør høre mer om hensikten med våre liv, hvordan vi kan fylle det med mening, og hvordan hver og en kan bidra. Vi bør høre mer om dette. Det er nok mange som lurer på litt på det. 

A Nation's Culture resides in the Hearts and in the Soul of its People. Mahatma Gandhi

bottom of page