Speaker giving a talk on corporate Business Conference. Audience at the conference hall. B

OPPLEV ZHINE

Det er altså fullt mulig for oss å oppleve en indre og varig glede, ro, klarhet, kreativitet og produktivitet, uavhengig av ytre omstendigheter. Vi kan åpne opp for en dyp tilstand inne i oss, der vi rydder bort tankekaos og unødvendige følelser, og får kontakt med visdommen som er inne i hver og en av oss. Vi har bare gått av "track", ettersom tiden har gått. Det er på tide å komme hjem til oss selv. Til å oppleve livet slik det skal være, før vi lot unødvendige tanker, følelser og stress blokkere for gleden, inspirasjonen, kreativiteten, energien og gnisten vi har inne i oss. 

Du har uante muligheter, du må bare lære deg hvordan du realiserer dem. 

På forespørsel setter vi opp workshop eller foredrag som nevnt under:

Foredrag / Workshop FORELDRE

Vi ønsker å se barna våre glade og tilfredse. Gi deg selv kunnskap om og nøkler for å bygge en god selvfølelse, glede, indre ro og resiliens i møte med verden, slik at du kan bringe det videre til dine egne barn. Ro, glede og mestring, fra innsiden og ut.

Skaff deg kunnskap fra ny og banebrytende vitenskap om hvordan man mobiliserer seg selv til glede og motstandskraft, gode relasjoner, og hvordan man legger til rette for et godt liv med motivasjon og mestring. Styrke familiebånd og skap gode relasjoner i familien.

 

Få kunnskap fra forskning og annen litteratur som omhandler barn, utvikling og oppdragelse, og hvordan legge til rette for at barna har det bra med seg selv og andre, og lær hvordan du knytter dype og varige bånd til barna dine.

Vi ønsker at barna våre utvikler indre glede og styrke, at de bygger relasjonskompetanse, og at de blir gode til å kommunisere. Vi ønsker også at de opplever mestring og håp for fremtiden.

 

Hvordan kan vi som foreldre gjøre så godt vi kan? Ved å mobilisere oss selv som gode foreldre, som lærer opp barna våre til å bli hele, sterke og gode mennesker med trygg grunn under bena.

Foredrag / Workshop SYKEHUS - SYKEHJEM - ELDREHJEM 

Godt arbeidsmiljø - glade medarbeidere bidrar til glade pasienter. Gi medarbeidere og pasientene nøkler for selv å styrke immunforsvaret, motivasjon og livskraft, og som setter i gang kropp og sinn med ny vitalitet. Indre arbeid, ro, glede og velvære. Sterkere og mer vital kropp.

Ny og banebrytende vitenskap viser oss hvordan vi mennesker via riktig mat, mental fokus og trening kan mobilisere kroppen til å produsere hormoner som oksytocin, dopamin og endorfiner. Disse hormonene skaper følelsen av glede og velvære, og styrker kroppens celler og immunforsvar, slik at man raskere heler seg selv og blir frisk. Å ha muligheten til å hjelpe pasienter til selv å sette i gang helende prosesser, vil skape endog enda bedre pasientmøter, for personell og for pasient. Hjelp pasienter til å mobilisere sin egen kraft til selv å skape lindring, fysisk og mentalt, og til å utvikle vitalitet på cellenivå. Glade og trygge medarbeidere bidrar til et godt arbeidsmiljø som vil fremme trivsel både hos ansatte og pasienter.

Økt livskvalitet.

God energi, glede, indre ro og livskraft.

Workshop UNGDOM OG FORELDRE

Selvutvikling, identitet og karakter. Mening og mestring i hverdagen. Inspirasjon og motivasjon. Mål, visjoner og drømmer for fremtiden. Glede, selvfølelse, robusthet og mening. Styrke relasjonen mellom ungdom og foreldre. Kommunikasjon, Sosial og emosjonell kompetanse. Identitet: Hvem er jeg? Hva er viktig for meg? Hva står jeg for? Hvor skal jeg, på kort og lang sikt? Designe egen fremtid. Skape glede og drivkraft. 

Workshop PAR

Ta med partner og lær nøkler for å revitalisere og styrke forholdet. Samhold, kjærlighet varhet og kommunikasjon. 

Du kommer sammen med og er i team med din partner. Hensikten er å styrke og revitalisere forholdet, og hver enkelt personlig. I fellesskap tilegner dere dere kunnskap hentet fra eksperter på området og erfaring fra mennesker som har lykkes med sine parforhold. Glede, selvfølelse, vitalitet og livskvalitet. Kommunikasjon og konflikthåndtering. Hvordan dyrke fram kjærligheten, og ivareta den.

God energi og ulike kjærlighetsspråk. 

Workshop SINGLE

Kom sammen med andre i samme situasjon som deg selv, for vennskap og kjennskap, samtidig som du tilegner deg kunnskap og ferdigheter for å kunne utvikle deg til en bedre og mer attraktiv partner. Diskusjon i gruppe omkring hva et godt forhold innebærer og hvordan man lykkes i fellesskap på en god måte. Lær av de beste. Det begynner med oss selv. Mobiliser deg selv for et godt og varig forhold, samtidig som du blir kjent med andre i samme situasjon. Middag og dans på kvelden på weekend workshops.

Glede, vitalitet, god energi og livskvalitet. 

Workshop ELDRE

Møt andre eldre som ønsker å bedre hverdagen for mer vitalitet og livsglede. Vi snakker sammen og diskuterer hvordan vi skaper oss gode dager i alderdommen. Fokus på glede, livskvalitet, samhold og vennskap. Fellesskap på fast basis, samtaler, inspirasjon, mening og hyggelig samvær. Vi skaper støttegrupper for vennskap og kjennskap.

Original on Transparent.png
senior kvinne

 

Litt samfunn og politikk

Vi skaper og bygger kulturen ut fra det vi tenker, sier, beslutter og gjør. I hvilken grad vi lykkes, avhenger av hvor bevisst vi følger opp våre målsettinger, all den tid vi har satt oss mål. 

 

Hvilken kultur vi skaper i bedriften, på studiestedet, i klasserommet, i familien og i samfunnet, avhenger av våre verdier, hvilke holdninger vi utvikler, vår intensjon, vår visjon og hvordan vi ivaretar den. Hva er vår visjon? 

 

I hvilken grad vi kjenner på glede, mestring og mening, avgjør vår følelse av verdi og tilhørighet, vår lojalitet og vår innsats. Vi bør ha noen tanker om hvordan vi ønsker  å utvikle oss som mennesker, og som samfunn. Vi bør ha noen tanker om hvilken retning vi skal ta, på kort og lang sikt, og så får politikken vise vei så individet vet litt om forventninger og retning. Samfunnets humane kapital, identitet og forvaltning bestemmer hvilken retning utviklingen tar på samfunnsnivå. Vi kan ha politiske tanker om mangt, og det ser vi jo. Men vi bør høre mer om hensikten med våre liv, hvordan vi kan fylle det med mening, og hvordan hver og en kan bidra. Vi bør høre mer om dette. Det er nok mange som lurer på litt på det. 

A Nation's Culture resides in the Hearts and in the Soul of its People. Mahatma Gandhi