Speaker giving a talk on corporate Business Conference. Audience at the conference hall. B

Foredrag

Vi skaper og bygger kulturen ut fra det vi tenker, sier, beslutter og gjør. I hvilken grad vi lykkes, avhenger av hvor bevisst vi følger opp våre målsettinger. Kulturen i bedriften, på personalrommet, i klasserommet, i familien, i våre øvrige relasjoner, i samfunnet vårt. Samfunnets humane kapital, identitet og forvaltning bestemmer hvilken retning utviklingen tar på samfunnsnivå. Hvilken kultur vi skaper på arbeidsplassen, avgjør medarbeideres glede, lojalitet, tilhørighet og innsats. Hvilken kultur vi skaper i klasserommet og i familien, avgjør hvordan vi utvikler oss som mennesker. 

A Nation's Culture resides in the Hearts and in the Soul of its People. Mahatma Gandhi

Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

Aristoteles

Prosperity is only an instrument to be used, not a diety to be worshipped.

Calvin Coolidge

Ta kontakt for skreddersydd foredrag. 

Takk. Ha en flott dag!

Book foredrag