top of page

Acerca de

Workshop skole
Rektor, lærere, øvrig skolepersonell

Utvikle ledere og personell og lær elevene innsikter, nøkler og teknikker for å bygge en trygg og solid identitet og selvfølelse. Å arbeide for å skape resiliens og psykologisk trygghet i klasserommet er å ta den enkelte elev på alvor. En trygg identitet og god selvfølelse vil hjelpe elever til å skape mening og retning for seg selv, og gi motivasjon til å arbeide med skole, læring og utvikling. Elevene trenger det, og vi som samfunn trenger det. 

 

Lær mer om hvordan vi utvikler gode egenskaper i barna:

 • Selvfølelse og emosjonell intelligens

 • Resiliens og motstandskraft

 • Gode verdier for samhandling, vekst, læring og utvikling

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering

 • Indre fred og harmoni

 • Lærelyst og økt livskvalitet 

 • Kontakt med egne tanker og følelser 

 • Egenverdi og selvkontroll

 • Mål, motivasjon og mestring

 • Indre glede og tilfredshet

 • Konstruktivt fokus

 • Trygg ungdom, trygt samfunn

Emnet Folkehelse og Livsmestring har nå vært i kraft i norske skoler siden høst 2021, og mange lærere har gode verktøy i arbeidet med å ruste ungdommen mentalt for et liv med opp- og nedturer. Lærere som deltar på workshop eller foredrag med ZHINE vil innhente ytterligere ny kunnskap og verktøy for å hjelpe elevene i en forvirrende verden der impulser fra ulike medier sloss om ungdommens oppmerksomhet.

Elevene trenger faste holdepunkter og gode verktøy i møte med en verden som drar i ulike retninger. En styrket selvfølelse avhenger av at vi har ting på stell. Når vi kjenner tilfredshet og ro i sinnet, er vi mer mottakelig for læring, noe som gir mestring og motivasjon. 

 

Hjelp våre elever, gi dem verktøy de trenger for å kunne utvikle en sunn og sterk mental og fysisk helse. I tillegg til glede, indre fred og harmoni og økt livskvalitet. Det er alt å vinne på å implementere gode verktøy og vaner i lærere og elever, basert på kunnskap godt forankret i ny innovativ forskning på mental helse og velvære.

Bedre arbeids- og læringsmiljø

En trygg fremtid

For den enkelte

For skolen

For samfunnet

 

Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

Aristoteles

Forespørsel Workshop Lærere

Ta kontakt for samtale og informasjon om skreddersydd Workshop eller Foredrag!

Takk for meldingen!
bottom of page