Acerca de

Workshop skole
Rektor, lærere, øvrig skolepersonell

Lær elevene nøkler og teknikker for å bygge en trygg og solid identitet og selvfølelse basert på gode samfunnsverdier.

 

Lær mer om hvordan vi utvikler gode egenskaper i barna:

 • Selvfølelse og emosjonell intelligens

 • Resiliens og motstandskraft

 • Gode verdier for samhandling, vekst, læring og utvikling

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering

 • Indre fred og harmoni

 • Lærelyst og økt livskvalitet 

 • Kontakt med egne tanker og følelser 

 • Egenverdi og selvkontroll

 • Mål, motivasjon og mestring

 • Indre glede og tilfredshet

 • Konstruktivt fokus

Emnet Folkehelse og Livsmestring har nå vært i kraft i norske skoler siden høst 2021, og mange lærere har gode verktøy i arbeidet med å ruste ungdommen mentalt for et liv med opp- og nedturer. Lærere som deltar på workshop eller foredrag med ZHINE vil innhente ny kunnskap og verktøy for å hjelpe elevene i en forvirrende verden der impulser fra ulike medier sloss om ungdommens oppmerksomhet.

Elevene trenger faste holdepunkter og gode verktøy i møte med en verden som drar i ulike retninger. En styrket selvfølelse avhenger av at vi har ting på stell. Når vi kjenner tilfredshet og ro i sinnet, er vi mer mottakelig for læring, noe som gir mestring og motivasjon. 

 

Hjelp våre elever, gi dem verktøy de trenger for å kunne utvikle en sunn og sterk mental og fysisk helse. I tillegg til glede, indre fred og harmoni og økt livskvalitet. Det er alt å vinne på å implementere gode verktøy og vaner i lærere og elever, basert på kunnskap godt forankret i ny innovativ forskning på mental helse og velvære.

For et bedre arbeids- og læringsmiljø

En trygg fremtid

For den enkelte

For skolen

For samfunnet

 

Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

Aristoteles

Forespørsel Workshop

Ta kontakt for skreddersydd Workshop eller Foredrag!

Takk for meldingen!