top of page
Meditasjon kan gi mange gode opplevelser, innsikter og veiledning i livets mange valg.

Meditasjon skaper ro, klarhet, vekst og utvikling

Oppfordring:

 

Samle en vennegjeng og book en dags- eller helgeretreat der dere lærer om energiens betydning i livene våre, og hvordan man med enkle øvelser skaper seg helse og velvære. Lær også dansen som også bør gå inn i ditt morgenritual for helse, glede, energi og pågangsmot. Og sist, men ikke minst, lær deg hvordan oppleve NUET i livgivende og transofrmerende meditasjon. 

Og slik kan du løfte livet ditt mange hakk. Du vil ikke angre, det er så utrolig mye å vinne på å utvikle seg i pakt med naturen, som vi alle unektelig er en del av og som vi trenger mer av i livene våre. 

Å komme nærmere inn på seg selv, få kontakt med følelsene sine, og lære å tøyle og til slutt fjerne dem, er et av flere viktige mål med meditasjon. å lære gode meditasjonsferdigheter sammen med tradisjonell coaching er en kraftfull strategi for å utvikle seg selv til et enda bedre liv enn du har nå. 

Vi vet at meditasjon blir mer og mer populært i vår vestlige verden. Det er mange ulike måter å meditere på. Vi har guidet meditasjon og vi har fri meditasjon.

 

Vi har meditasjon der du må huske på ulike ting, og vi har meditasjon der du ikke skal gjøre noe. Meditasjon er en naturlig tilstand for oss mennesker, men hektiske liv og forbrukersamfunnet har fjernet oss mye fra nærheten til naturen og oss selv. Likevel, du har nå muligheten til å ta tilbake det som kan ha gått tapt.

Jeg vil gjerne lære deg. 

 

Fordelene ved meditasjon er mange.

 

I tillegg til klarhet, indre ro, mening, kreativitet og peak performance, har det også mange helsefordeler: 

  • Demper eller fjerner angst, depresjon og andre mentale utfordringer

  • Fremmer god søvn

  • Styrker immunforsvaret

  • Demper eller fjerner kronisk smerte

  • Forebygger kreft 

  • Behandler mageproblemer

  • Forebygger / behandler høyt blodtrykk

  • Behandler insomnia

  • Hjelper deg til å bli kvitt avhengighet

Kilde: Harvard

Nye horisonter

 

Den Nye Virkeligheten - For den litt viderekomne?

Ta til deg kunnskap om at vi lever på ulike bevissthetsnivåer

 

Vi har mulighet til å utvikle oss videre. Det finnes et eller flere høyere bevissthetsnivåer fra der du lever nå. 

Evolusjonen har gått sin gang siden steinalderen, og vi mennesker har underveis tatt flere utviklingssprang. Flere og flere nå tar steget opp til høyere nivåer, til en tilværelse med mer glede, indre ro og tilfredshet, mer kreativitet og mer kjærlighet. 

 

Det handler om å bevege seg videre til høyere bevissthetsnivåer, om meditasjon, transformasjon og om manifestering. En menneskelig revolusjon er på gang. 

Det høres utrolig ut, men flere og flere mennesker peker nå på vår evne til å manifestere det livet vi ønsker oss.  Samtidig hever du deg opp til det nivået hvor du opplever et klart sinn fritt for tankesurr hvor livet oppleves komplett og der du håndterer utfordringer med den største ro. 

 

Du tror det ikke før du erfarer det. Du kan sette mange merkelapper på denne evnen vi alle er født med, new age, nyreligiøsitet, eller noe annet. Kort fortalt handler om menneskelivet her og nå, om å leve i nuet, om dyp meditasjon og evnen til å skape din fremtid, slik du drømmer om.

Å praktisere meditasjon og mindfulness gir oss tilgang til kroppens eget apotek for helse og velvære. Meditasjon hjelper oss også til å skape gleden og kjærligheten for oss selv, slik at vi blir bedre i stand til å dyrke gode relasjoner.

 

Vi begynner i det små. 

Du bestemmer selv tempoet. 

blue sky clouds.jpg

Invitasjon

 

Du inviteres herved til å delta i oppgraderingen av livet ditt. Bli med, alene eller sammen med andre, og lær hvordan du frigjør deg fra vonde opplevelser fra fortiden, hvordan du skaper rom for glede, indre ro, kjærlighet og kreativitet. Hvordan du får bedre søvn.

 

Du vil bli bedre i stand til å lykkes på beste måte med deg selv, dine relasjoner og dine prosjekter. ​

 

Med denne nye måten å oppfatte livet på vil tilværelsen få en ny mening. Ved å lære prinsippene bak tanker, følelser og fremtid på en grunnleggende måte, og knytter det opp til transformerende meditasjon, vil du kunne ta del i den dypere intelligensen som vi alle har tilgang til. Da får du kontakt med din indre visdom og veiledning, og du frigjør din kreative evne, som ligger i oss alle. Du blir i stand til å leve med betydelig mindre stress, mer i flytsonen og med en dypere forbindelse til den verden du er en del av. 

Det er for godt til å være sant, tenker du nå. Men du har et mye større potensial enn du er klar over. Du trenger bare å finne det ut. 

 

Vi ser vi at mange mennesker utvikler seg mer og mer i retning av ubalanse, ensomhet, søvnløshet, utenforskap, og utfordringer knyttet til sin mentale helse. I tillegg ser vi mange ungdommer uten mål og mening som faller ut av skolesystemet, og ungdomskriminaliteten øker. 

Samtidig opplever flere og flere at de er klare for å utvikle seg videre. Noen i et rolig tempo, noen vil ta store sprang. Samtidig som menneskene endrer seg, vil samfunnet også endre seg. Vi vil da mer og mer oppleve miljøer der færre og færre kjenner behovet for å bruke hersketeknikker og regulere andre, for å øke følelsen av egen verdi. Når menneskene føler seg trygge, slippes kreativiteten løs. Mye bra kommer ut av det. 

Jeg vil lære om meditasjon

Ta kontakt så skreddersyr vi et kurs, coaching eller en retreat som beriker og forlenger livet.

Thanks for submitting!

bottom of page