top of page
Meditasjon kan gi mange gode opplevelser, innsikter og veiledning i livets mange valg.

Meditasjon skaper ro, klarhet, vekst og utvikling

Å komme nærmere inn på seg selv, få kontakt med følelsene sine, og lære å tøyle og til slutt fjerne dem, er et av flere viktige mål med meditasjon. å lære gode meditasjonsferdigheter sammen med tradisjonell coaching er en kraftfull strategi for å utvikle seg selv til et enda bedre liv enn du har nå. 

Vi vet at meditasjon blir mer og mer populært i vår vestlige verden. Det er mange ulike måter å meditere på. Vi har guidet meditasjon og vi har fri meditasjon.

 

Vi har meditasjon der du må huske på ulike ting, og vi har meditasjon der du ikke skal gjøre noe. Meditasjon er en naturlig tilstand for oss mennesker, men hektiske liv og forbrukersamfunnet har fjernet oss mye fra nærheten til naturen og oss selv. Likevel, du har nå muligheten til å ta tilbake det som kan ha gått tapt.

Fordelene ved meditasjon er mange.

 

I tillegg til klarhet, indre ro, mening, kreativitet og peak performance, har det også mange helsefordeler: 

  • Demper eller fjerner angst, depresjon og andre mentale utfordringer

  • Fremmer god søvn

  • Styrker immunforsvaret

  • Demper eller fjerner kronisk smerte

  • Forebygger kreft 

  • Behandler mageproblemer

  • Forebygger / behandler høyt blodtrykk

  • Behandler insomnia

  • Hjelper deg til å bli kvitt avhengighet

Kilde: Harvard

Nye horisonter

 

Den Nye Virkeligheten

 

Vi har mulighet til å utvikle oss videre. Det er faktisk mulig å leve uten frustrasjoner og tankekaos. 

Evolusjonen har gått sin gang siden steinalderen, og vi mennesker har underveis tatt flere utviklingssprang. Flere og flere nå tar steget opp til høyere nivåer, til en tilværelse med mer glede, indre ro og tilfredshet, mer kreativitet og mer kjærlighet. En menneskelig revolusjon er på gang. 

 

Du tror det ikke før du erfarer det. Kort fortalt handler om menneskelivet her og nå, om å leve i nuet, om dyp meditasjon og evnen til å skape din fremtid, slik du drømmer om.

Å praktisere meditasjon og mindfulness gir oss tilgang til kroppens eget apotek for helse og velvære. Meditasjon hjelper oss til å skape gleden og kjærligheten i oss selv, slik at vi blir bedre i stand til å dyrke gode relasjoner.

blue sky clouds.jpg

Invitasjon

 

Du inviteres herved til å delta i oppgraderingen av livet ditt. Bli med, alene eller sammen med andre, og lær hvordan du frigjør deg fra vonde opplevelser fra fortiden, hvordan du skaper rom for glede, indre ro, kjærlighet og kreativitet. Hvordan du får bedre søvn.

 

Du vil bli bedre i stand til å lykkes på beste måte med deg selv, dine relasjoner og dine prosjekter. ​

 

Med denne nye måten å oppfatte livet på vil tilværelsen få en ny mening. Ved å lære prinsippene bak tanker, følelser og fremtid på en grunnleggende måte, og knytter det opp til meditasjon, vil du kunne ta del i den dypere intelligensen som vi alle har tilgang til. Da får du kontakt med din indre visdom og veiledning, og du frigjør din kreative evne, som ligger i oss alle. Du blir i stand til å leve med betydelig mindre stress, mer i flytsonen og med en dypere forbindelse til den verden du er en del av. 

Det er for godt til å være sant, tenker du nå. Men du har et mye større potensial enn du er klar over. Du trenger bare å finne det ut. 

 

Vi ser vi at mange mennesker utvikler seg mer og mer i retning av ubalanse, ensomhet, søvnløshet, utenforskap, og utfordringer knyttet til sin mentale helse. I tillegg ser vi mange ungdommer uten mål og mening som faller ut av skolesystemet, og ungdomskriminaliteten øker. 

Samtidig opplever flere og flere at de er klare for å utvikle seg videre. Noen i et rolig tempo, noen vil ta store sprang. Samtidig som menneskene endrer seg, vil samfunnet også endre seg. Når menneskene føler seg trygge, slippes kreativiteten løs. Mye bra kommer ut av det. 

Jeg vil lære om meditasjon

Ta kontakt så skreddersyr vi et kurs, coaching eller en retreat som beriker og forlenger livet.

Thanks for submitting!

bottom of page